Het nieuwe examenprogramma economie
De markt van lesmethoden
De markt van lesmethoden
Met het nieuwe programma zijn ook de verschillende methoden vernieuwd. Samen met een promovenda, Flóra Felsö, heb ik eerst in de maanden december 2010 – februari 2011 een internetenquête gehouden onder docenten economie die lesgeven in de bovenbouw havo en/of vwo. De enquête had betrekking op de veranderingen in het examenprogramma en de (ver)nieuw(d)e lesmethoden. In dit artikel bespreken we de resultaten van dit onderzoek.

In de periode februari - mei 2012 heb ik dit onderzoek herhaald. De resultaten van deze tweede, en uitgebreidere enquête worden in
dit artikel besproken.