Praktische Economie


De 5e druk


Ik heb meegewerkt aan de vernieuwde lesmethode Praktische Economie (5e druk) van uitgeverij Malmberg. Ik heb de tekst geschreven van de handboeken havo en vwo en ik ben eindredacteur geweest van de opgavenbundels havo en vwo.


Concepten en contexten


De vernieuwde Praktische Economie ligt in het verlengde van het nieuwe examenprogramma havo en vwo. Ik heb steeds geprobeerd om de economische theorie af te wisselen met aansprekende contexten. Zodoende wordt duidelijk hoe de verschillende concepten uitwerken in de praktijk.

In de vernieuwde Praktische Economie zijn ook alle verplichte contexten uitgewerkt.


Klaslokaalexperimenten


In de vernieuwde Praktische Economie zijn klaslokaalexperimenten een terugkerend onderdeel in de tekst. Deze klaslokaalexperimenten staan beschreven in het boek Experimenten voor in de klas; economie voor de 2e fase in 25 klaslokaalexperimenten. Het is niet noodzakelijk om al die klaslokaalexperimenten uit te voeren. Maar als een bepaald klaslokaalexperiment gekozen wordt, geeft het handboek precies aan wanneer uitvoering van dat experiment geschikt is. Want voor het doorgronden van het doel van een klaslokaalexperimenten is voorkennis vereist.


Meer informatie


Op de methodesite van Malmberg is veel meer informatie over de vernieuwde Praktische Economie te vinden.