Nieuwe kijk

.........................................

Nieuwe didactiek

.........................................

Verplichte contexten

.........................................

Keuzeonderwerpen

.........................................

havo versus vwo

.........................................

Verdeling SE/CE

.........................................

De markt van lesmethoden
Het nieuwe examenprogramma economie


Het nieuwe examenprogramma economie is in september 2010 op havo ingevoerd en in september 2011 op vwo. Op deze website is veel informatie te vinden over het nieuwe examenprogramma.


Ondersteunend lesmateriaal


De website bevat ook ondersteunend lesmateriaal voor het in 2010 verschenen boek Experimenten voor in de klas; Economie voor de 2e fase in 25 klaslokaalexperimenten. Dit methode-onafhankelijke boek is geschikt voor havo en vwo. Klik hier om door het boek te bladeren.


Met een assu-nummer kan het boek besteld worden via de webshop van Malmberg. Voor een bestelling zonder assu-nummer moet een bericht worden gestuurd naar de uitgever: Yvonne.Morsink@malmberg.nl.


Vernieuwingen


Samenvattend omvat het nieuwe examenprogramma economie drie vernieuwingen:


  1. een nieuwe kijk: de concept-context benadering;
  2. nieuwe lesstof: de concepten 'samenwerken & onderhandelen', en 'risico & informatie';
  3. een nieuwe didactiek: het gebruik van klaslokaalexperimenten.


Wie meer wilt weten over het nieuwe examenprogramma economie klikt op het betreffende onderwerp in de kolom aan de linkerkant.


Grondslagen


Het nieuwe examenprogramma economie is gebaseerd op 2 rapporten:Inmiddels zijn de definitieve syllabus economie havo en de syllabus economie vwo door het College voor Examens (voorheen CEVO) vastgesteld.


Workshops


In 2011 heb ik vier keer dezelfde workshop gegeven, bedoeld voor VO-docenten. Daarin heb ik de verschillen tussen havo en vwo in het nieuwe examenprogramma economie behandeld. Dat heb ik gedaan aan de hand van een actueel thema: de kredietcrisis. Ik heb uitgelegd hoe de kredietcrisis in het nieuwe examenprogramma behandeld kan worden en wat daarbij de verschillen zijn tussen havo en vwo. De presentaties die ik hierbij gebruikt heb, staan hier en hier.