Nieuwe kijk

.........................................

Nieuwe didactiek

.........................................

Verplichte contexten

.........................................

Keuzeonderwerpen

.........................................

havo versus vwo

.........................................

Verdeling SE/CE

.........................................

De markt van lesmethodenNieuwe didactiek


Klaslokaalexperimenten: hun conceptie


Edward H. Chamberlin (1899 - 1967) is grondlegger van de theorie van monopolistische concurrentie. Om zijn theorie uit te leggen liet hij zijn studenten een spel spelen. Daarbij was iedereen vrager of aanbieder van hetzelfde, fictieve product. Vragers kregen een kaart met daarop hun betalingsbereidheid, en op de kaarten van aanbieders stonden hun kosten. Vervolgens moesten de studenten door de klas lopen en proberen met een andere student tot overeenstemming te komen over de prijs. De overeengekomen prijzen werden genoteerd. Na afloop moesten de studenten deze prijzen bestuderen en verklaren. Het college eindigde met een beschouwing van Chamberlin waarin hij het spel vertaalde naar de ecnomische praktijk. Een nieuwe vom van de economieles was geboren: klaslokaalexperimenten.


Hedendaags gebruik


Klaslokaalexperimenten worden inmiddels overal ter wereld gebruikt als onderdeel van de economieles. Wetenschappelijk onderzoek toont dan ook aan dat het een effectieve didactiek is: leerlingen die de stof uitgelegd hebben gekregen en ook hebben meegedaan met een klaslokaalexperiment, blijken de stof beter te beheersen dan leerlingen die niet hebben meegedaan met het klaslokaalexperiment.


Experimenten voor in de klas


Het gebruik van klaslokaalexperimenten in het vo is nieuw. De uitvoering van een klaslokaalexperiment vergt een gedegen voorbereiding. Daarover is hier meer te vinden.


In de meeste gevallen kan hetzelfde klaslokaalexperiment zowel op havo als vwo gebruikt worden. Het onderscheid tussen havo en vwo zit in de duiding van de experimentresultaten. Dit onderscheid moet terugkomen in de uitwerking van het experiment, zoals dat bijvoorbeeld is gedaan in de opgaven die bij ieder experiment staan beschreven in het boek Experimenten voor in de klas; economie voor de 2e fase in 25 klaslokaalexperimenten. Het ondersteunende materiaal van dit boek is te vinden onder het kopje "klaslokaalexperimenten", boven- of onderaan deze pagina.