Nieuwe kijk

.........................................

Nieuwe didactiek

.........................................

Verplichte contexten

.........................................

Keuzeonderwerpen

.........................................

havo versus vwo

.........................................

Verdeling SE/CE

.........................................

De markt van lesmethoden
Verdeling SE/CE


Onderwerpen schoolexamen


Het schoolexamen omvat de concepten 'schaarste' en 'ruil', inclusief de daarbij behorende verplichte contexten, de behandeling van keuze-onderwerpen, en de uitvoering van klaslokaalexperimenten. Alle vier de onderdelen zouden even zwaar moeten meetellen. De SLO heeft een handreiking samengesteld voor het schoolexamen.


Onderwerpen centraal examen


Het centraal examen omvat de overige zes concepten, inclusief de daarbij behorende verplichte contexten, die allemaal ook weer even zwaar zouden moeten meetellen.


Puntenweging


Zo bezien is de verhouding van de lesstof schoolexamen/centraal examen gelijk aan 40%/60%. Maar dat is schijn. Want de concepten 'schaarste' en 'ruil' uit het schoolexamen zijn fundamenteel voor het totale programma. Ze komen terug in alle andere onderdelen. De puntenweging schoolexamen/centraal examen is daarom 50%/50%.

Terzijde: de verplichte contexten vormen geen verplichting richting het examen; ze moeten wel behandeld worden, en ze kunnen terugkomen op het centraal examen, maar zeker is dat niet.