Nieuwe kijk

.........................................

Nieuwe didactiek

.........................................

Verplichte contexten

.........................................

Keuzeonderwerpen

.........................................

havo versus vwo

.........................................

Verdeling SE/CE

.........................................

De markt van lesmethoden
Nieuwe kijk


Concepten en contexten


De kern van het nieuwe examenprogramma is dat leerlingen een achttal concepten doorgronden, te weten:


  1. schaarste
  2. ruil
  3. markt
  4. ruilen over de tijd
  5. samenwerken & onderhandelen
  6. risico & informatie
  7. welvaart en economische groei
  8. goede tijden, slechte tijden


In eerste instantie moeten leerlingen deze concepten kunnen toepassen in verschillende contexten. In tweede instantie moeten zij in een context één of meerdere concepten gebruiken en hun onderlinge samenhang doorgronden.


Van micro naar macro, en weer terug


De context-concept benadering stelt leerlingen in staat om fundamentele mechanismen te herkennen. Dit resulteert in een natuurlijk begrip van grotere, macro-economische relaties.


De concepten 'welvaart en economische groei', en 'goede tijden en slechte tijden' gaan expliciet over macro-economie, terwijl de concepten 'ruilen over de tijd', 'samenwerken & onderhandelen', en 'risico & informatie' in de macro-economie veelvuldig worden gebruikt om grotere verbanden te duiden. Denk bijvoorbeeld aan de kredietcrisis, die begonnen is als een vertrouwenscrisis. Dit is het onderwerp van het concept 'risico & informatie'. Beginnend bij het idee van risico, en de relatie daarvan met informatie, kan zoiets abstracts als 'de kredietcrisis' begrijpelijk gemaakt worden. De omgekeerde weg is ook mogelijk. Vastgelopen onderhandelingen binnen de WTO bijvoorbeeld kunnen teruggevoerd worden tot een simpel gevangeneprobleem waarbij het verkeerde evenwicht ontstaat door het najagen van eigenbelang.