De Top 2000 onder professoren


Op 1 december van dit jaar heeft Matthijs van Nieuwkerk de bundel De Muziek Zegt Alles; de Top 2000 onder professoren ten doop houden in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. In deze bundel wordt het succes van de Top 2000 vanuit een aantal wetenschappelijke disciplines belicht.


Consumentenvoorkeuren


Ik heb ook een bijdrage geleverd aan de bundel De Muziek Zegt Alles; de Top 2000 onder professoren. Daarin analyseer ik de stemgegevens van de Top 2000 om iets te zeggen over consumentenvoorkeuren. Informatie over consumentenvoorkeuren is voor economen belangrijk. Ze verklaren deels het koopgedrag van consumenten. Maar consumentenvoorkeuren zijn moeilijk te meten. Want wat iemand koopt wordt niet alleen bepaald door zijn of haar voorkeuren, maar ook door prijzen. Goedkopere producten worden in de regel sneller aangeschaft. Registratie van aankopen geeft daarom een beperkt beeld van de onderliggende consumentenvoorkeuren.


Stemgedrag


Het stemgedrag van de Top 2000 biedt uitkomst. Want uitgebrachte stemmen kunnen worden gezien als aankopen zonder dat prijs daarbij een rol speelt. In mijn bijdrage beschouw ik een band of artiest als een merk ("Queen" is dan zoiets als "Philips"), en een bepaald liedje als een product ("Bohemian Rhapsody" is dan zoiets als "gloeilamp"). Op deze manier kan er iets gezegd worden over consumentenvoorkeuren voor merken en producten.


Bijdrage


In mijn bijdrage ga ik in op mannen-en vrouwenvoorkeuren, ik bereken marktaandelen per artiest, ik bekijk in hoeverre voorkeuren geclusterd zijn rondom bepaalde merken, en ik analyseer regionale verschillen.


Resultaten


Voor mijn bijdrage heb ik alle stemgegevens uit 2010 gebruikt. In dat jaar zijn een kleine 2 miljoen stemmen uitgebracht. Dat levert lange tabellen op. In mijn bijdrage is telkens een klein deel van deze tabellen opgenomen. Wie klikt op "Top 2000: consumentenvoorkeuren", links op deze pagina, krijgt toegang tot de niet ingekorte tabellen.