Wie is Jeroen Hinloopen?


Aanstelling


Jeroen Hinloopen (1968) is als hoogleraar economie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam waar hij de leerstoel Industriële Organisatie bekleedt. Hij is ook directeur van de opleiding Economie & Bedrijfseconomie van dezelfde universiteit.


Opleiding en specialisatie


Jeroen Hinloopen studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde aan het Europees Universitair Instituut te Florence. Zijn onderzoek begeeft zich op het terrein van de Industriële Organisatie; het vakgebied binnen de economische wetenschap dat de werking van imperfect concurrerende markten bestudeert. Hij heeft tal van internationaal wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan over uiteenlopende onderwerpen, waaronder prijsregulering, comparatief voordeel, optimale financieringsstructuren van ondernemingen, productdifferentiatie, stilzwijgende samenspanning, mededingingsbeleid en robuuste test- en schattingsmethoden.


Ervaring


Jeroen Hinloopen was eerder verbonden aan de Universiteit van Kopenhagen, de Technische Universiteit Delft en de Katholieke Universiteit Leuven. Ook heeft hij ervaring als beleidsadviseur bij De Nederlandsche Bank en het Ministerie van Economische Zaken.


Betrokkenheid VO


Jeroen Hinloopen was voorzitter van de CEVO Syllabuscommissie Economie die het rapport The Wealth of education van de tweede Commissie Teulings vertaalde in de eindtermen voor het centraal schriftelijk eindexamen economie havo en vwo. Voor uitgeverij Malmberg heeft hij de vernieuwde methode Praktische Economie geschreven (5e druk). Daarnaast schreef hij de bundel Experimenten voor in de klas; economie voor de 2e fase in 25 klaslokaalexperimenten, waarin 25 klaslokaalexperimenten zijn uitgewerkt voor het nieuwe economieprogramma havo en vwo. Ook dit boek is door Malmberg uitgegeven.


Jeroen is getrouwd en is vader van een dochter en een zoon.