Nieuwe kijk

.........................................

Nieuwe didactiek

.........................................

Verplichte contexten

.........................................

Keuzeonderwerpen

.........................................

havo versus vwo

.........................................

Verdeling SE/CE

.........................................

De markt van lesmethoden
De markt van lesmethoden


Met het nieuwe programma zijn ook de verschillende methoden vernieuwd. Samen met een promovenda, Flóra Felsö, heb ik eerst in de maanden december 2010 – februari 2011 een internetenquête gehouden onder docenten economie die lesgeven in de bovenbouw havo en/of vwo. De enquête had betrekking op de veranderingen in het examenprogramma en de (ver)nieuw(d)e lesmethoden. In dit artikel bespreken we de resultaten van dit onderzoek.


In de periode februari - mei 2012 heb ik dit onderzoek herhaald. De resultaten van deze tweede, en uitgebreidere enquête worden in dit artikel besproken.